Zespół Szkół w Bobrowej - wersja archiwalna z lat 2006-2017 - Projekt "Wielkie Szanse w Małych Wioskach"

Zespół Szkół w Bobrowej

Szkoła Podstawowa w Bobrowej
Przedszkole w Bobrowej

Projekt "Wielkie Szanse w Małych Wioskach"

Projekt "Wielkie Szanse w Małych Wioskach" został przygotowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych "CUMULUS" we współpracy z Zespołami Szkół w Bobrowej i Korzeniowie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, dotyczący IX priorytetu "Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na 532 złożone wnioski dofinansowanie otrzymało tylko 47 projektów, a z naszego powiatu tylko 4 wnioski (w tym 2 z Gminy Żyraków). Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich poprzez szereg urozmaiconych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Działania te są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie dla uczniów będzie realizowane przez 5 semestrów szkolnych w okresie 1 lutego 2010 do 31 lipca 2012 roku. Dla uczestników projektu przewidziano bardzo szeroki wachlarz zajęć tak edukacyjnych, jak i wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, profilaktyczno-prewencyjnych oraz rozwijających kompetencje kluczowe: językowe, matematyczno przyrodnicze, fizyczno-chemiczne, informatyczne oraz z zakresu ekspresji i świadomości kulturalnej (warsztaty muzyczne, plastyczne, fotograficzne i teatralne). Dla gimnazjalistów przygotowano zajęcia kierunkująco-aktywizujące oraz indywidualne doradztwo zawodowe. Uczniowie będą mogli zdobyć bardzo atrakcyjne nagrody, biorąc udział w cyklu 27 konkursów wiedzy o państwach Unii Europejskiej oraz poznać wiele ciekawych miejsc podczas wyjazdów motywacyjno-poznawczych.
W okresie realizacji projektu zamierzamy objąć wsparciem co najmniej 220 uczniów. Głównym celem projektu "Wielkie Szanse w Małych Wioskach" jest wyrównanie szans edukacyjnych 220 uczniów z terenów wiejskich poprzez poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Rozpoczynając realizację naszego projektu mamy głęboką nadzieję, że spotka się on z szerokim zainteresowaniem tak Uczniów, jak i Rodziców, którzy będą chcieli w pełni wykorzystać wielkie możliwości jakie otwiera przed nimi ten projekt. Liczymy, że w przyszłości nasze działania zaowocują sukcesem naszych pociech w ich dorosłym życiu.

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia:
 • Z przyrodą za pan brat (szkoła podstawowa) - Krystyna Lesiak
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki (szkoła podstawowa) - Barbara Kula
 • Yes I can (gimnazjum) - Marek Mytkoś
 • Moja scena (szkoła podstawowa) - Małgorzata Plichta
 • Zajęcia wyrówawcze z jęz. angielskiego (szkoła podstawowa) - Marek Mytkoś
 • Z angielskim przez życie (gimnazjum) - Marek Mytkoś
 • Warsztaty fotograficzne (gimnazjum) - Sławomir Domagała
 • Klub Linux'a (gimnazjum) - Sławomir Domagała
 • Miłośnicy literatury (szkoła podstawowa) - Małgorzata Plichta
 • Eko-badacz przyrody (gimnazjum) - Maria Kuczkowska-Durlak
 • Warsztaty muzyczne (gimnazjum) - Waldemar Ruda
 • Grupa Twórcza (gimnazjum) - Alicja Niemiec
 • Studnia opowieści (gimnazjum) - Alicja Niemiec
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (szkoła podstawowa) - Ewa Laska
 • I Ty zostań Pitagorasem (szkoła podstawowa) - Maria Marzec
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki (szkoła podstawowa) - Maria Marzec
 • Warsztaty plastyczne (szkoła podstawowa i gimnazjum) - Grażyna Janora-Mazur
 • Mam talent (szkoła podstawowa) - Maria Klisiewicz
 • Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego (szkoła podstawowa) - Maria Klisiewicz
 • Omnibus (szkoła podstawowa) - Ewa Laska
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki (szkoła podstawowa) - Barbara Kula
 • Warsztaty twórczego ruchu (szkoła podstawowa i gimnazjum) - Jadwiga Dzik
 • Królowa nauk (gimnazjum) - Robert Madej
 • Cud czy zjawisko? (gimnazjum) - Robert Madej
Projekt został zakończony 30 czerwca 2012 r.
 
© Zespół Szkół w Bobrowej 2006-2017
Wykorzystanie treści artykułów lub zdjęć bez zgody autorów zabronione!

Zgłoś uwagi dotyczące treści i funkcjonowania strony

520,206 odwiedzin od 6 listopada 2008 r.